Слика на  Popova Kula - Prokupec
Dry red wine - Fresh - Fruity

€9,00 со данок €8,00 со данок

petit-verdot
Dry red wine - Fruity - Spicy

€12,50 со данок

Слика на Bovin Alexandar Cuvee
Droge rode wijn - Vol - Fruitig - Kruidig

€12,50 со данок

Слика на Bovin Dissan barrique
Dry red wine - Intense - a Jewel

€19,00 со данок €17,00 со данок

Слика на Bovin Merlot
Dry red wine - Fruity

€10,00 со данок

Слика на Bovin Venus
Dry red wine -Fruity - Intense

€11,00 со данок